Influensa var blindtarmsinflammation

Tre dagar i rad råddes mamman att avvakta hemma med sitt sjuka barn som hann få både bukhinneinflammation och lunginflammation.

Mamman ringde barnakuten då sonen hade väldigt ont i magen och 40 graders feber. Hon var orolig för att det kunde vara blindtarmsinflammation men enligt henne svarade sjuksköterskan att det var mycket ovanligt hos treåringar. En äldre son hade streptokocker och sjuksköterskan dokumenterade i journalen att pojken hade symtom som kunde härledas till pågående influensa eller övre luftvägsinfektion.

Mamman råddes att avvakta eller kontakta vårdcentralen. Dagen därpå skrev sjuksköterskan där i pojkens journal att han hade haft hög feber tidigare och hade en bror med halsfluss. Hon rådde mamman att avvakta.

Nästa dag ringde mamman än en gång till barnakuten. Hon ville ha en läkarbedömning men uppmanades avvakta, barnet skulle bajsa och kräkas ut viruset. I journalen antecknade sjuksköterskan att pojken hade magsmärtor som kom i attacker och 38 graders feber. Sjuksköterskan bedömde att det kunde röra sig om ett adenovirus som ger övre luftvägssymtom, diarré och kräkningar. Hon upplevde det inte som att pojken var sämre än tidigare, skrev hon senare till Ansvarsnämnden, dit mamman anmälde de tre sjuksköterskorna.

Familjen avvaktade i två dagar men klockan fem på morgonen den tredje dagen ringde mamman igen och de fick en tid. Då hade treåringen bukhinneinflammation orsakad av en »sprucken« blindtarm och dessutom lunginflammation. Den första sjuksköterskan som mamman rådfrågade på akuten och sjuksköterskan på vårdcentralen hävdar att mamman aldrig sa något om att pojken hade magsmärtor.

De frias av hsan som anser att den andra sjuksköterskan på akuten dokumenterade för magert. Eftersom nya symtom hade tillkommit borde hon ha gjort en noggrannare utfrågning och sedan rått mamman att ta pojken till akutmottagningen för undersökning, anser nämnden och ger sjuksköterskan en erinran (hsan 2007/0984:a7).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida