Information. Barn som förbereds klarar MR-undersökning

Magnetkameraundersökning är en trång, bullrig och långdragen historia som många tycker är obehaglig. Men med anpassade förberedelser klarar barn av den utan att sövas.

1 december 2010

En magnetkameraundersökning, MR, tar ungefär 40 minuter. Först tas några snabba översiktsbilder, sedan följer sekvenser på några minuter åt gången. Däremellan kan patienten prata med personalen. Eftersom undersökningen kan upplevas som obehaglig då patienten ligger trångt och inte får röra sig under sekvenserna, och apparaten dessutom låter mycket, är det vanliga att barn sövs.

Eftersom barn med hjärn-tumör genomgår många MR-undersökningar, har röntgensjuksköterskan Erna Törnqvist undersökt om det är möjligt att förbereda barnen så bra att de slipper bli sövda varje gång. Inför undersökningen fick de en sagobok och en broschyr hemskickade, tillsammans med information om studien till föräldrarna. Utifrån det bestämde familjen om barnet skulle sövas eller inte. När de kom till sjukhuset fick barnet Emlasalva och tillsammans med en sjuksköterska tittade de på en modell av MR-kameran och kunde också köra in en docka i modellen. Barnet kunde också lyssna på det knackande ljudet. En perifer venkateter, PVK, lades och sedan gick de till MR-avdelningen. Under tiden undersökningen pågick tittade barnet på en självvald film och föräldrarna var kvar i rummet.?

Av de 33 barnen var det två som inte ville lägga sig i maskinen och ett barn visade sig vara alltför livligt och undersökningen avbröts. De återstående 30 klarade av undersökningen utan att röra sig för mycket. Det räcker inte att klara att ligga i maskinen, barnen måste också kunna ligga så stilla under sekvenserna att bilderna blir tillräckligt bra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida