Elevhälsa

Kostnaderna för elevhälsan skiljer stort i olika kommuner

Kostnaderna för elevhälsan skiljer stort i olika kommuner
Kostnaden för elevhälsa per elev 2016. Grafik: Sirén. Källa: Skolverket

Elevhälsan i Bräcke kommun kostar nära 11 000 kronor per elev i grundskolan. I Nordmaling och Alvesta är elevhälsan betydligt billigare. Där är kostnaderna per elev sju gånger lägre, endast cirka 1 500 kronor.

13 oktober 2017

Det visar statistik för 2016 som nyhetsbyrån Sirén begärt ut från Skolverket.

Av landets 290 kommuner betalar Bräcke i Jämtland absolut mest före elevhälsan per elev, hela 10 980 kronor. Lägst kostnader för elevhälsan har Nordmaling i Västerbotten och Alvesta i Kronoberg. På båda orterna kostade elevhälsan 1 520 kronor per elev under 2016.

Bra arbetsmiljö

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, analyserar och sammanställer regelbundet de viktigaste iakttagelserna som de har gjort i sin egenskap av tillsynsmyndighet för svensk vård och omsorg.

I en rapport som kom i början av förra året konstaterade Ivo att hög arbetsbelastning inom elevhälsan lett till att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet försämrats. Många skolsköterskor har svårt att hinna med vaccinationer, hälsokontroller och att ha öppen mottagning.

Så är det inte i Bräcke.

– Jag tycker att vi har en bra arbetssituation och att vi har en bra bemannad elevhälsa, säger skolsköterskan Annika Sjövill i Bräcke när hon får höra hur mycket kommunen betalar för elevhälsan.

Hon och kollegan Lotta Blomkvist ansvarar för totalt 700 grundskoleelever i Bräcke. I många andra kommuner kan en ensam skolsköterska ansvara för upp till 1 500 elever.

”Bilden känns igen”

Agnetha Fredin är ordförande för Riksföreningen för skolsköterskor. För henne är det ingen nyhet att det råder stora skillnader mellan olika kommuner när det gäller elevhälsan, även om hon är överraskad över hur mycket det kan skilja.

– Bilden känns igen, vi har en ojämlik elevhälsa. Och uppdraget är otydligt. I skollagen står det att det ska finnas tillgång till elevhälsa, men det står inte i vilken omfattning, säger hon.

Frågan är dock vad de kostnader som Skolverket redovisar står för. Enligt Socialstyrelsens expert på frågor om elevhälsa, Susanne Zetterqvist, organiseras elevhälsan på olika sätt i olika kommuner. På en del ställen finns skolhälsan på skolenheterna, på andra ställen kan den finnas centralt.

– För att kunna uttala sig måste man veta hur de här kostnaderna är uträknade. Det borde också kopplas till resultaten. Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot elevernas mål. Om nu Bräcke betalar 11 000 kronor per elev, hur påverkar det resultatet jämfört med i Alvesta? säger Agnetha Fredin.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida