Krigsbarnens skolstart förbereds

Barn som har flytt från krigets Libanon har skrämmande upplevelser bakom sig. I Malmö planeras för hur barnen ska tas emot när skolorna börjar.

Ett 20-tal svenska sjuksköterskor blixtinkallades i mitten av juli för att i Cypern, Syrien och Turkiet ta emot svenskar som evakuerades från krigets Libanon och göra en medicinsk bedömning inför flygtransporten hem. På Cypern fanns också Rädda Barnens psykolog Guhn Godani. Hon påpekar att ett tidigt och bra omhändertagande skyddar från senare skador.

Bendib Djemai, kurator på teamet för krigs- och tortyrskadade vid bup-kliniken på universitetssjukhuset mas i Malmö, säger att de som drabbas eller bevittnar sådana här tragiska händelser reagerar väldigt olika.

? Men till oss brukar man inte söka sig akut utan långt senare, så var det till exempel efter tsunamin. Så när skolorna börjar blir det viktigt att upptäcka symtom på posttraumatisk stress.

Skolorna i Malmö kommer att använda samma arbetsmodell som efter tsunamin.

? De ansvariga i stadsdelarna kommer att samla skolpersonalen och planera hur de ska ta emot eleverna på bästa sätt vid skolstarten, säger informatör Johan Edgren i Malmö stads krisgrupp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida