”Kurator saknades och jag fick ta hand om elever som inte ville leva”

En skolsköterska försummade att utföra sina arbetsuppgifter, vilket kan bero på vakanser inom andra yrkesgrupper på skolan.

En skolsköterska utförde arbetsuppgifter som kanske normalt skulle skötas av kuratorn eller skolpsykolog, under en period när det fanns vakanser i elevhälsogruppen på en skola i Stockholmsområdet. Det uppger skolsköterskan som förklaring till att hon inte hann med delar av sitt övriga arbete, till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

– Skolledningen kunde inte ge de elever stöd som var i behov av extra stöd för att genomföra sin skolgång. Jag lyssnade på elever som inte ville leva, tröstade dem som inte ville gå på lektion för att de inte förstår, och satt på möten på socialtjänsten och på BUP med barn som ingen velat bry sig om, framgår det i skolsköterskans redogörelse.

Ensam i sin roll

Hon uppger även att hon känt sig ensam, utlämnad, och att hon försökt att lösa situationen på bästa möjliga sätt, vilket tyvärr visade sig vara otillräckligt.

När skolsköterskan slutat på skolan upptäckte hennes efterträdare att vissa elever inte fått den obligatoriska hälsoundersökningen med ryggkontroll, och att andra inte fått fullständiga vaccinationer. Ärendet anmäldes enligt lex Maria till Ivo.

Ivo nöjd med åtgärderna

I beslutet från Ivo framgår att vakanserna inom övriga yrkesgrupper i elevhälsogruppen kan ha bidragit till att skolsköterskan inte fullgjort sitt medicinska ansvar som skolsköterska. Myndigheten är nöjd med hur vårdgivaren tagit tag i ärendet och med de åtgärder som vidtagits – bland annat har elever erbjudits sina vaccinationer och rutinerna har skärpts.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida