Läkemedel

3 oktober 2008

Alla barn ska få vaccin mot pneumokocker

Finansieringen av pneumokockvaccin i det nationella vaccinprogrammet för barn är nu klart. Regeringen tillför 150 miljoner per år under 2009 till 2012 och därefter 120 miljoner kronor om året.
Källa: Socialdepartementet

 

Nya rekommendationer för malariaprofylax

Smittskyddsinstitutet har gett ut nya rekommendationer för malariaprofylax.
De kan laddas ned på: www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/Malariaprofylax 2008.pdf
Källa: Smittskyddsinstitutet

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida