Läkemedel till barn ofta utan stöd i FASS

Så många som två av tre läkemedel som ordineras till barn saknar godkänd indikation eller annat stöd i produktinformationen. Det visar en nationell kartläggning som Läkemedelsverket har gjort.

Ju yngre barnen är desto vanligare är det att behandlingen saknar godkänd dokumentation, vilket också avspeglar sig i behandlingarna. 82 procent av de nyfödda (0–1 mån) fick minst ett läkemedel som saknade dokumentation för nyfödda i Fass. Motsvarande siffror för spädbarn (1–12 mån) är 79 procent, och för barn (1–12 år) och ungdomar (12–18 år), 65 respektive 50 procent

?Källa: Läkartidningen 2009;14:992.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida