Landskrona trotsar Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden i Landskrona har beslutat att fortsätta med de slumpvisa drogtester som Skolinspektionen har förbjudit.

Det var i slutet av oktober som Skolinspektionen beslutade att förbjuda de slumpvisa drogtester som från höstterminens början genomförs i årskurs åtta och nio på Sandåkerskolan i Landskrona. Testerna har inget stöd i lagen och ingår inte i skolans uppdrag, konstaterade Skolinspektionen och påpekade att man ser mycket allvarligt på situationen.

Men barn- och ungdomsnämnden har nu beslutat att fortsätta sitt projekt och samtidigt låta förvaltningschefen och stadsjuristen undersöka om det går att få beslutet omprövat. Nämnden påpekar att testerna är frivilliga och anser att Skolverket tolkar lagen fel.

Frivillighet ifrågasätts

Först får både elev och föräldrar ta ställning till om de vill medverka och i så fall ger de sitt skriftliga medgivande. Sedan kan eleven i alla fall tacka nej vid själva provtillfället, förklarar kommunen. Men skolverket anser att det är svårt att verkligen garantera elevernas reella samtycke och hävdar att risken är stor att deras integritet kränks.

Redan då förslaget presenterades i februari hörde Gunilla Fagerholt, ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor, till dem som kritiserade idén. Det finns ingen som helst anledning att ta prover på ungdomar som inte ens är misstänkta, sa hon då.

– Jag förstår inte vad de kan vinna på det. Och jag förstår inte hur de tänker när de kallar detta för förebyggande.

Alla högstadier 2011

Då barn- och ungdomsnämnden fattade sitt beslut i april anslöt sig både Folkhälsoinstitutet och Skolverket till kritikerna. Men kommunens förhoppning är att drogtesterna ska kunna införlivas i den ordinarie verksamheten på alla högstadier från 2011.
 
Skolinspektionen kommer att följa upp sitt beslut i samband med den tillsyn av skolorna i Landskrona som pågår under hösten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida