Leken viktig i alla åldrar

Barnläkaren Lars H Gustafsson funderar och resonerar i sin nya bok kring lekens betydelse, både för barn och vuxna.

Är inte fri lek och fantasi bara ett — om än berättigat — sätt att fly verkligheten en stund? ?
— Nej, i den fria leken övas också förmågan till medkänsla, reflektion, samspel och skapande på egna villkor. Livsviktiga egenskaper i en värld där empatibrist, fundamentalism, självhävdelse och brist på fantasi hotar att ta över. ?

Du skriver att vi vuxna också leker, till och med på jobbet. Att musiker leker när de improviserar är lätt att förstå, men är det möjligt i ett vårdyrke, där ansvaret är så stort??
— Både möjligt och nödvändigt! Vi leker när vi använder vår fantasi för att förstå vad en patient vill uttrycka även när hon saknar ord. Vi leker med varandra för att bryta onödiga hierarkier och för att orka med allt ansvar vi har. ?

I ett avsnitt tar du upp lek i skogen som bra för barn med adhd-diagnos. Hur kan det hjälpa dem?
— Skogen är en rik miljö men ger samtidigt lugn och sinnesro utan alltför splittrande intryck. I skogen finns utrymme och möjlighet till motorisk och sensorisk träning på barnets egna villkor. Skogen har ingen dold agenda, den bara är.?

Varför är styrd lek, till exempel datorspel, mindre bra än den fria leken? ?
— Det finns bra styrd lek och utmärkta datorspel. Problemet är att den vuxendesignade leken nu helt dominerar. Barn behöver den fria leken för att utveckla sin egen fantasi utan att alltid vänta på instruktioner från en auktoritet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida