Lustgas bäst för stickrädda barn

Lustgas bäst för stickrädda barn
Med ett förflutet som anestesisjuksköterska föll det sig naturligt för Kerstin Ekbom att prova med lustgas när det var svårt för barnen att stå ut med provtagningarna.

Lustgas är överlägset såväl Emla som lugnande medel för barn med metabola och endokrina sjukdomar som måste genomgå regelbundna och ofta smärtsamma provtagningar.

Det visar en avhandling som skrivits av anestesisjuksköterskan Kerstin Ekbom vid Karolinska institutet i Stockholm.

Lustgas har flera fördelar som bedövningsmetod; det ger snabb effekt och det lämnar kroppen inom tre till fem minuter.

 

Nackdelen är att det kräver en lite omständlig utrustning. Men det är det värt, tycker Kerstin Ekbom.

När hon började arbeta på en mottagning för barn med endokrinologiska sjukdomar och störningar fick hon upp ögonen för hur plågsamt barnen tycker att det är med alla provtagningar och utredningar.

De som kommer till mottagningen är mellan fyra och arton år. Många av dem är överviktiga eller feta och är därmed extra svårstuckna.

Etiskt problem

Gemensamt för de flesta är att de inte tycker om att bli stuckna, något som är svårt att undvika eftersom det är en förutsättning för att barnen ska få sin livsnödvändiga behandling. Det blev ett etiskt problem för Kerstin Ekbom.

– Jag kom ganska snart underfund med att Emla-salva inte räckte särskilt långt för de här barnen och började fundera över hur mycket man kan utsätta barn för. Det ledde till att jag ville hitta en annan lösning.

Med sina erfarenheter som narkossköterska ville hon prova lustgas. Idén ledde till de studier som nu har resulterat i en avhandling.

Lustgas överlägset

Kerstin Ekbom har jämfört provtagning med olika smärtlindring: enbart Emla, Emla och N2O (lustgas) i kombination, midazolam (ett benzodiazepin-preparat) samt enbart lustgas.

Resultaten visade signifikanta skillnader i antal stick som behövdes: lustgas var bättre än alla de andra metoderna. Barnens bedömning var också signifikant bättre för lustgas och den sammanlagda tiden för proceduren var signifikant kortast med lustgas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida