Självmord

Många självmord bland ensamkommande

Förra året tog 12 asylsökande barn och unga sitt eget liv i Sverige. De flesta var yngre män från Afghanistan som väntade på sitt asylbesked.

19 februari 2018

– Det är oroande siffror. Asylsökande ensamkommande barn och ungdomar som kommit i kläm i vårt system behöver få hjälp och behandling för att förhindra fler fall av suicid, säger Petra Rinman, chef för Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga i ett pressmeddelande.

Unga män i väntan

Det är en kartläggning gjord av Karolinska institutet, på uppdrag av Socialstyrelsen, som identifierat 12 fall av suicid bland ensamkommande asylsökande barn och unga i Sverige under förra året.

Suicidtalet bland ensamkommande asylsökande barn och unga i Sverige under 2017 var mycket högre än motsvarande tal för jämnåriga i Sverige.

De felsta fallen, både när det gäller fullbordade självmord och suicidförsök, begås av pojkar och unga män upp till 21 år, som ursprungligen kommer från Afghanistan och som väntar på besked om de ska få asyl i Sverige eller inte.

Kunskap till sjukvården

– De unga som är svårast att hjälpa är de som hamnat utanför systemet, och som idag hänvisas till frivilligorganisationernas stöd, det är djupt oroande, säger Petra Rinman.

Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn arbetar sedan förra våren med att sprida kunskap och ge vägledning och stöd till socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida