Missade skallskada hos spädbarn

Otillräcklig övervakning ledde till försenad kirurgi. Babyn utsattes för en livshotande situation, bestående hjärnskada och kvarstående neurologiskt handikapp.

Den sex månader gamla pojken föll från en tvättmaskin och slog i huvudet.

Föräldrarna tog honom till akuten där han bedömdes kvart i elva på kvällen av underläkaren som var jour. Hon gjorde inga avvikande fynd och ansåg att patienten kunde åka hem. Men eftersom mamman var orolig och skuldtyngd beslutade hon att lägga in barnet för övervakning med kontroller av blodtryck gånger två och vakenhet gånger tre. Den första blodtryckskontrollen gjordes då mor och barn kom till avdelningen. Sedan går uppgifterna om vad som hände isär.

Enligt mamman blev barnet allt sämre och hon försökte få sjuksköterskan att kontakta läkaren flera gånger under natten, med början klockan ett. Läkaren hade erbjudit sig att komma om mamman behövde tolkhjälp eller kände sig orolig, något mamman påpekade för sjuksköterskan.

Enligt sjuksköterskan hörde mamman inte av sig på hela natten och då personalen tittade in sov mor och barn.

Först kvart över fem ringde mamman, skrev sjuksköterskan senare i sitt yttrande till Ansvarsnämnden, dit föräldrarna anmälde henne och läkaren. Barnet var då blekt och slappt och gick inte att väcka. Blodtrycket var stabilt men pulsen 145 och sjuksköterskan och hennes kollega upptäckte en bula i hans bakhuvud.

Enligt journalen bad mamman om hjälp igen tre kvart senare men först en timme efter det upptäckte dagsjuksköterskan att barnet var väldigt dåligt och kontaktade jouren. Pojken var då slö, hade sträckkramper och en vidgad högerpupill som inte reagerade på ljus. Föräldrarna skrev i anmälan att pojken hade förlorat halva synförmågan och i stort sett saknar funktion i höger kroppshalva.

Läkaren skrev att sjuksköterskan inte hade följt hennes ordinationer och att hon vid deras telefonsamtal hade sagt att allt var bra. Hon skrev att reglerna för skallröntgen och ct var hårda, undersökningarna görs inte efter klockan tio. Nämndens expert skrev att epi­duralhematom är ovanliga efter skallskada hos spädbarn men mycket allvarliga och direkt livshotande. De kan vara svåra att diagnostisera, med en relativt symtomfri period följt av ett alltmer accelererande förlopp. En noggrann övervakning är viktig och ska kompletteras med ct-undersökning så snart minsta försämring sker.

Nämnden skrev att ordinationen var ofullständig, dokumentationen otillfredsställande och bristerna i övervakning avsevärda. Sjuksköterskan tillkallade inte läkare trots att barnet blev sämre, skriver nämnden. Som specialistsjuksköterska borde hon vara förtrogen med hur snabbt skallskador kan utvecklas och agerat mer aktivt.

Hon får en erinran och läkaren en varning. Två av Ansvarsnämndens ledamöter ville att hon skulle frias helt och en ledamot ville fria henne och ändra läkarens påföljd till erinran (hsan 2007/1393:a2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida