barn och unga

Nästan alla tvååringar är vaccinerade

Nästan alla tvååringar är vaccinerade
De barnvacciner som erbjuds alla barn inom barnhälsovård och skola ger skydd mot nio sjukdomar. Arkivbild: Mostphotos

Sverige har fortsatt hög vaccinationstäckning. Det visar nationell statistik för barn födda 2012.

17 november 2015

Anslutningen till det allmänna barnvaccinationsprogrammet fortsätter att vara mycket hög, rapporterar Folkhälsomyndigheten.

  • Över 98 procent av barnen hade fått minst tre vaccindoser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och haemophilus influenzae typ b.
  • Över 97 procent av barnen var vaccinerade med tre doser av pneumokockvaccinet.
  • Andelen barn som hade vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund uppgick till 97,5 procent.

Vaccination mot tuberkulos och hepatit B erbjuds till barn med ökad risk att utsättas för smitta. I flera län erbjuds hepatit B-vaccination till alla barn.

Totalt var 23 procent av barnen vaccinerade mot tuberkulos och 53 procent mot hepatit B.

Siffrorna är inrapporterade i början av 2015 och gäller för drygt 86 000 barn födda 2012. Statistiken från Stockholms län saknas än så länge på grund av tekniska problem.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida