Ny lag ska stoppa spridning av hälsofarliga substanser

Från i dag får polis och tullare direkt ta hand om hälsofarliga substanser som de misstänker kan användas vid missbruk. Det behöver alltså inte vara klart att substansen klassas som narkotika eller som en hälsofarlig vara.

Tanken med den nya lagen är att det ska vara möjligt är att förhindra spridning och användning av nya farliga ämne utan att behöva vänta på att de ska förbjudas. På så vis ska risken minska för att människor skadas eller dör under tiden mellan upptäckt och förbud. 

Försäljning och hantering eller missbruk av icke klassade substanser är inte straffbart, men lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga substanser gör det möjligt att ta hand om och förstöra sådana substanser. 

Åklagaren beslutar

När polis eller tullare tagit hand om en substans ska åklagare utreda och fatta beslut om substansen ska förstöras. Åklagaren ska då fråga Folkhälsoinstitutet och Läkemedelsverket om substansen redan är klassad som narkotika eller hälsofarlig vara eller om det kan antas att den kommer att bli det.

Om åklagaren bedömer att den omhändertagna substansen är tänkt att ge berusning eller annan påverkan och då kan komma att orsaka skada eller dödsfall får han eller hon besluta att den ska förstöras.

– Den nya lagen har till huvudsyfte att skydda allmänheten mot att farliga substanser finns i omlopp, detta till skydd för inte minst unga personer, säger Matz Larsson, chef på Folkhälsoinstitutets avdelning för tillsyn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida