Ny satsning på fler anställda inom elevhälsan

Ny satsning på fler anställda inom elevhälsan
Regeringen satsar totalt 650 miljoner kronor på fyra år för att förstärka elevhälsan Arkivbild: Colourbox

Merparten av regeringens satsning på en bättre elevhälsa, 625 miljoner kronor, ska användas för att öka antalet anställda i elevhälsan, till exempel skolsköterskor.

De 625 miljoner kronorna beräknas motsvara ungefär 1 250 nya heltidstjänster och är ett statsbidrag som kommuner och skolhuvudmän kan söka för att anställa fler skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, speciallärare och specialpedagoger i skolan.

Bidraget är på 250 000 kronor per år i högst två år, men förutsättningen för att få pengarna är att den som ansöker gör en långsiktig satsning på fler anställda.  

Regeringens satsning gäller från nästa år till och med 2015 och förutom pengarna till fler anställda går 25 miljoner kronor till:  

  • Fortbildning för personal inom elevhälsan, däribland en särskild satsning på personal i skolor i socialt utsatta områden.
  • Fortbildning för skolmåltidspersonal – kökspersonal, kostchefer och upphandlingsansvariga. 
  • En informationskampanj om vad näringsriktig skolmat är. 
  • Fortbildning för idrottslärare, med särskild betoning på att öka simkunnigheten bland eleverna. 
  • Att skapa en modell för hur kvaliteten i elevhälsan kan utvärderas bättre. 
  • Bättre samordning när en elev byter skola och mellan olika stadier i skolan.

Elevhälsa är ett samlingsnamn för det som tidigare kallades skolhälsovård och elevvård.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida