barn och ungdom

Nytt kunskapscentrum om matallergier hos barn

Nytt kunskapscentrum om matallergier hos barn
Utslag, klåda, ont i magen, symtomen vid födoämnesallergier varierar. Arkivbild: Getty images.

På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm samverkar läkare, sjuksköterska, dietist och forskare kring utredning och behandling av födoämnesallergier.

28 augusti 2018

Omkring åtta procent av alla barn och ungdomar i västvärlden är allergiska mot mat av något slag. Nu startas ett övergripande kunskapscentrum vid allergimottagningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Det vänder sig i första hand till sjukvårdspersonal inom Stockholms läns landsting.

Osynligt handikapp

– Vi ser att födoämnesallergier ökar bland barn och ungdomar. Många av barnen och deras föräldrar är rädda för att de ska få i sig något de inte tål. Det påverkar vardagen och blir ett osynligt handikapp, säger Caroline Nilsson, barnallergolog och ansvarig för centret.

Varje år söker omkring 600 barn och ungdomar till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. På kunskapscentret finns bred kompetens och lång erfarenhet av barn med mataallergi. Här samverkar läkare, sjuksköterska, dietist och forskare kring utredning, behandling och utbildning.

Mer utbildning krävs

– Det är komplicerat att utreda födoämnesallergier eftersom symtomen kan variera, alltifrån att barnet har ont i magen till klåda i halsen eller har fått en livshotande reaktion. Det kan också vara svårt att tolka svaren vid provtagning och därför behövs det mer utbildning kring detta. Med rätt kompetens kan fler patienter bli friskförklarade, säger Caroline Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida