Oförstående studiekamrater

3 april 2009

Studerande med barn har det svårt både socialt och ekonomiskt. Det visar den största undersökning som Centrala studiemedelsnämnden, CSN, någonsin har gjort bland studerande föräldrar. Medelåldern för studerande med barn är 35 år och i undersökningen räknades även studenter på forskar- och vidareutbildningar in.

CSN konstaterar att studiemedelssystemet fungerar dåligt ihop med föräldraförsäkringen. Socialt upplever många att det är tufft med sena undervisningspass, att studiekamraterna är oförstående inför deras behov och att det är svårt att förena barnomsorg med studier.

www.csn.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida