forskning

Operation av hjärtfel kan ge sämre immunförsvar

Operation av hjärtfel kan ge sämre immunförsvar
Det är i dag 250-300 barn per år i Sverige som får thymus borttagen i samband med hjärtkirurgi. Arkivbild: Mostphotos

När spädbarn opereras för hjärtfel tas ofta thymus bort. Det leder till ett kraftigt försämrat immunsystem senare i livet, visar ny forskning från Sahlgrenska akademin.

Thymus (brässen) är viktig för utvecklingen av immunförsvaret. De spädbarn som fått thymus bortopererad har vid 18 års ålder ett immunsystem som en 65-70-åring, enligt studien.

Ungefär en procent av alla barn föds med hjärtfel och antalet barn som genomgår en operation när de är nyfödda har ökat sedan 1980-talet. I dag får 250 till 300 barn per år i Sverige thymus borttagen i samband med hjärtkirurgi.

Tas bort för att nå hjärtat

Thymus tas ofta bort vid större operationer där man når hjärtat framifrån, eftersom körteln sitter i vägen och gör det svårt att komma åt hjärtat.

Studien vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har följt upp elva hjärtopererade barn som fått thymus borttagen. Barnen undersöktes före operationen, efter 18 månader och vid 18 års ålder, för att forskarna skulle kunna undersöka följderna av att ta bort thymus.

– Sammantaget visar vår studie att barnen som fick thymus borttagen i spädbarnsåldern har ett kraftigt åldrat immunsystem vid 18 års ålder. Det kan jämföras med hur det normalt ser ut vid 65-70 års ålder, säger Judith Gudmundsdottir, barnläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Svårt dra slutsatser

Vid 18 års ålder hade de opererade barnen tydliga immunologiska avvikelser, med avsaknad av nybildning av t-celler, låga antal t-celler med förkortade telomerer och en avvikande receptorrepertoar.

– Det är svårt att dra några säkra slutsatser om vilka kliniska följder det har att ta bort thymus eftersom studien omfattade ett relativt litet antal personer. Det är dock tydligt att fortsatta studier av detta behövs för att eventuellt kunna rekommendera förändrade kirurgiska metoder där thymus inte tas bort vid hjärtoperationen, säger Olov Ekwall, professor och överläkare vid Sahlgrenska akademin.

Studien Early thymectomy leads to premature immunological ageing; an 18-year follow-up publiceras i tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida