Palliativ vård för barn och unga får egen professor

Palliativ vård för barn och unga får egen professor
Ulrika Kreicbergs är Sveriges första professor i palliativ vård för barn. Foto: Cecilia Håkansson

Ersta Sköndal högskola är först i landet med en professur i palliativ vård för barn och unga. Det viktiga uppdraget axlas nu av sjuksköterskan Ulrika Kreicbergs.

En stolt och glad professor ser fram emot sitt nya värv, att främja den palliativa vården för barn och unga. Ulrika Kreicbergs vision är en god och likvärdig vård för barn och unga i hela landet, och då menar hon även barn som anhöriga.

– Resurserna i till exempel Stockholm är många, samtidigt som vi har stora avstånd i norra Sverige och på andra håll. Möjligheterna att få god vård måste bli bra i hela landet, säger hon.

Vårdas länge

Palliativ vård är när det gäller barn ett gränsöverskridande uppdrag, konstaterar Ulrika Kreicbergs. Många vårdas under lång tid, inte bara i sent palliativt skede, och ska hela tiden ha ett värdigt liv.

– Barn och föräldrar, hela familjen, måste få komma till tals och berätta hur det ser ut i dag.

Samarbete

För att få till en så bra tillvaro som möjligt för dem vill hon skapa nätverk, ett för professionen och ett för familjerna, som behöver ha ett nära samarbete för att vården ska bli bättre. För att nå dit vill Ulrika Kreicbergs själv vara nära den kliniska verkligheten där dialog och interaktion är i gång och där utveckling kan ske.

– Det görs inte i en handvändning, men jag brinner för detta och vill göra skillnad.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida