Forskning

Psykisk ohälsa i tonåren ökar risken för tidig stroke

Psykisk ohälsa i tonåren ökar risken för tidig stroke
Unga som mår psykiskt dåligt har högre risk för att drabbas av tidig stroke senare i livet, jämfört med tonåringar som mår bra. Arkivbild: Mostphotos

Ny forskning på unga män visar att missbruk, depression och ångest ökar risken för att drabbas av stroke i unga år. Men studien visar också att de som håller sig i god fysisk form, trots psykisk ohälsa, inte verkar löpa någon ökad risk.

Ett forskarteam vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har tidigare visat att antalet människor som drabbas av stroke tidigt, det vill säga före 65 års ålder, har ökat i Sverige.

Samtidigt har andelen unga som lider av psykisk ohälsa ökat kraftigt de senaste decennierna. Den största ökningen ses hos unga mellan 16 och 24 år. Mellan 1990 och 2010 blev det åtta gånger så vanligt att unga kvinnor i åldrarna 16 till 19 år vårdades på sjukhus för depression och ångest. För unga män blev det fyra gånger så vanligt.

Följt 45 000 män

I en ny studie har forskarna upptäckt att det tycks finnas ett samband mellan att må psykiskt dåligt i tonåren och ökad risk för att tidigt i livet drabbas av stroke. De har under en uppföljningstid på upp till 42 år följt 45 000 svenska män som vid 18 års ålder diagnostiserades med psykisk ohälsa i samband med att de mönstrade in som värnpliktiga.

De som senare i livet drabbades av stroke har sedan jämförts med 1,1 miljoner män som vid mönstringen mådde psykiskt bra.

Resultatet visar att i gruppen som tidigt led av psykisk ohälsa var risken 2,6 gånger större än bland dem som mådde bra. Riskökningen var störst för dem som hade diagnostiserats som missbrukare, men även ångestsjukdomar, depression och personlighetsstörningar ökade risken för tidig stroke.

Kondition tycks motverka risken

Men det fanns en grupp bland dem med psykisk ohälsa där forskarna inte kunde se någon ökad risk, nämligen de 18-åringar som vid mönstringen hade en god fysisk kondition.

– En teori kan vara att hjärnan blir mer motståndskraftig mot olika typer av stress om man är fysiskt aktiv. Det är tidigare visat att fysisk träning påverkar hjärnans funktioner positivt, till exempel får man fler nervceller, säger ST-läkaren Maria Åberg, en av forskarna bakom studien.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida