Psykisk ohälsa temat på skolsköterskornas kongress

Psykisk ohälsa temat på skolsköterskornas kongress
Agnetha Fredin, ordförande för Riksföreningen för skolsköterskor, är glad över den stora uppslutningen på årets kongress. Foto: Riksföreningen för skolsköterskor.

Ökad psykisk ohälsa bland flickor är en viktig fråga för de 1 200 skolsköterskor som har samlats på kongressen som inleddes i dag.

Idag och i morgon har Riksföreningen för skolsköterskor sin årliga kongress. Den äger rum i Karlstad och är en viktig mötesplats för landets omkring 3 000 skolsköterskor.

– Skolsköterskor är ensamma på skolorna i sin profession och behöver stöd från kolleger. Ett tecken på det är att hela 1 200 medlemmar finns här på kongressen. Vi är glada för den uppslutningen, säger Agnetha Fredin, riksföreningens ordförande.

Möter flickor som mår dåligt

Ett tema på kongressen är psykisk ohälsa. Skolsköterskor möter ofta elever som lider av huvudvärk, magont, stress, ångest eller nedstämdhet. Framför allt flickor.

– Rapporten om skolbarns hälsovanor som kom i slutet av förra året visar att den psykiska ohälsan bland flickor har ökat och det märker vi skolsköterskor. Vi är duktiga på att identifiera psykisk ohälsa och fångar upp mycket i de hälsosamtal vi håller.

En större utmaning är det att förbygga och stötta. En av de föreläsare som inspirerar dagens kongressdeltagare är Anna Duberg, fysioterapeut och forskare vid Örebro universitet, vars forskning visar hur dans kan förbättra hälsan hos unga flickor.

En annan inspiratör är skolsköterskan Pernilla Garmy. Forskare vid Lunds universitet som har studerat hur stress och sömnsvårigheter påverkar barns hälsa och vad som kan göras för att motverka ohälsa.

Beroenden tas upp

Under dagens kongress kommer också ämnen som fetma och olika beroenden att diskuteras.

Kongressen pågår i två dagar. I morgon utses årets skolsköterska och två stipendier kommer att delas ut. Kriterier för att få det ena är bland annat att man är bra på att samverka med andra professioner, och är en ledare med inspirerande visioner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida