Regeringen skärper vårdgarantin för BUP

Regeringen kortar vårdgarantins väntetider för bedömning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, till 30 respektive 60 dagar.

26 februari 2009

De nya kraven inom vårdgarantin innebär att den längsta väntetiden till en första specialistbedömning inom BUP kortas från tre månader till en. Väntetiden till behandling kortas från sex månader till två.

– Många barn kan i dag få vänta ett halvår på att få hjälp, och det är helt oacceptabelt, säger socialminister Göran Hägglund (KD) i ett pressmeddelande.

Under 2009 satsar regeringen 214 miljoner kronor för att landets regioner och landsting ska ha en morot för att nå de nya väntetiderna.

Treårig satsning

De som uppfyller kravet på kortad väntetid till första kontakt för 80 procent av sina patienter får hälften av de avsatta pengarna. Andra hälften går till dem som uppfyller kraven på högst två månaders väntetid till inledd behandling för minst 60 procent av sina patienter.

Regeringen tänker satsa ytterligare 214 miljoner kronor per år under 2010 och 2011 för att landstingen och regionerna ska nå de skärpta kraven och satsar utöver det 300 miljoner kronor över tre år för att öka kompetensen hos personalen inom psykiatrin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida