Regeringen vill stödja tonårsföräldrar

Föräldrastöd ska finnas under barnets hela uppväxt. Det sa Maria Larsson när hon i dag presenterade regeringens folkhälsoproposition kallad En förnyad folkhälsopolitik.

Föräldrarna är de viktigaste personerna för ett barn. Därför behöver vi få en modell för föräldrastöd som räcker längre än den nuvarande, en som håller även när barnen har blivit tonåringar, sa folkhälsominister Maria Larsson vid dagens presskonferens.

– Alla vi som har varit tonårsförälder vet att man kan stå lite handfallen när nya problem uppenbarar sig. Och jag som har arbetat som lärare i många år har mött föräldrar som har frågat mig vad de ska göra när 13-åringen kommer hem berusad varje fredagskväll.

Frivilligt

Föräldrastödet ska vara frivilligt både för kommunerna och för föräldrarna. Men hur samhället ska nå problemfamiljer, de som allra mest skulle behöva stödet och som kanske inte själva söker hjälp, har Ulrik Lundgren, politisk sakkunnig på Socialdepartementet, inget entydigt svar på.

– Det har nog ingen någon smart lösning på. Övertygelsen är ändå att det ska göras på frivillig väg. Även dagens föräldrastöd är frivilligt, men vi går alla till barnhälsovården och mäter och väger våra barn, säger Ulrik Lindgren.

Nationell strategi ska tas fram

En särskild utredare kommer att få i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig nationell strategi för hur samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap ska se ut och hur kompetensen ska byggas upp. Det uppdraget ska vara klart i december 2008.

Statens folkhälsoinstitut (FHI) kommer också att i år få i uppdrag att pröva och värdera olika sätt att ”utbilda utbildare” inom relevanta yrkeskategorier i olika evidensbaserade föräldrastödsmetoder, kartlägga det befintliga föräldrastödet på regional och lokal nivå, samt genomföra en behovsanalys av vilket stöd och vilken hjälp som föräldrar efterfrågar.

För 2009 och 2010 kommer 70 miljoner kronor per år att avsättas för ett nationellt föräldrastöd.

Folkhälsopropositionen

Folkhälsopropositionen innehåller elva målområden:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Propositionen i sin helhet offentliggörs under nästa vecka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida