Replik: Vad är »steril mat«? Vi efterlyser evidens

30 maj 2008

Vi har tagit del av artikeln »Skoltoalett ger magproblem« i Vårdfacket 3/2008 och ställer oss frågande inför delar av artikelns innehåll.

Med erfarenhet från hälsoarbete i kommunal verksamhet och som före detta skolsköterskor kan vi bara instämma i att toaletterna på skolorna kan utgöra ett problem. Situationen går dock att förändra genom att involvera eleverna i skolans arbetsmiljöarbete.

Förutsättningen måste dock skapas av en vuxen person i skolan. Många skolskötersk­or i landet tar ett aktivt ansvar för detta och bistår på detta sätt skolledare i det viktiga arbetsmiljöarbetet, se till exempel www.ufn.gu.se/samverkan/skolliv och www.suntliv.nu.

Däremot ställer vi oss tveksamma till att situationen på skolor i Värnamo sjukhus upptagningsområde skulle vara så extremt dåliga att över hälften av alla besök på barnmottagningen i Värnamo beror på magbesvär som en konsekvens av dåliga skoltoaletter.

Verksamhetschef Lars Björkengren-Johansson menar dessutom att »maten vi äter är för steril« och att detta i förlängningen skulle ge besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter, koncentrationsstörningar och beteendeproblem. Vad är »steril mat« enligt Björkengren? Att barn kan få huvudvärk, koncentrations- och beteendeproblem orsakat av dåligt energiintag är däremot väl känt.

Vad som ytterligare förvånar oss är att Björkengren menar att anorexi skulle vara ett förstoppningssyndrom. Vilken evidens grundar Björkengren sitt uttalande på? I skriften Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling utarbetad av en arbetsgrupp med experter inom området på uppdrag av Svenska psykiatriföreningen beskrivs etiologin för ätstörningar. Denna skrift grundar sig på ett antal vetenskapliga studier inom området. I dessa artiklar kan vi inte finna något som tyder på att »anorexi ofta är ett förstoppningssyndrom«.

Eftersom artikeln innehåller påståenden utan kända vetenskapliga förankringar krävs en förklaring av Björkengren. Som medicinskt utbildad och legitimerad personal är vi ålagda att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Hur stämmer detta med uttalandena i artikeln?

TEXT:
Lena Backstig,
leg sjuksköterska, MPH

och Noomi Carlsson,
leg sjuksköterska, BSc, MPH och doktorand Folkhälsoavdelningen, landstinget i Jönköpings län

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida