nya rekommendationer

Så kan kikhosta förebyggas hos de minsta

Så kan kikhosta förebyggas hos de minsta
Förekomst av kikhosta hos spädbarn i Sverige 1989–2015. Graf: Folkhälsomyndigheten

Vaccination så tidigt som möjligt samt snabb diagnos och behandling vid misstanke om kikhosta. Det är de viktigaste råden till hälso- och sjukvården i nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

25 augusti 2016

För spädbarn är kikhosta en allvarlig sjukdom. Under 2015 vårdades 45 spädbarn med kikhosta på sjukhus, ungefär hälften av dem med komplikationer som apné eller andra andningssvårigheter. Ett barn yngre än en månad avled. Barnen smittas ofta av familjemedlemmar som inte själva är medvetna om att de har kikhosta.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya rekommendationer för hälso- och sjukvården för att skyddet mot kikhosta bland spädbarn ska bli bättre.

Vaccination i tid

Det är viktigt att den första dosen inte försenas eftersom risken för allvarlig sjukdom minskar redan efter första vaccinationen. Den första dosen erbjuds vid 3 månader, men får ges redan vid 2,5 månader, enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Diagnos och behandling i tid

Tidig diagnos gör det möjligt att behandla i förebyggande syfte och innan sjukdomen blir allvarlig. När kikhosta misstänks hos spädbarnet eller hos någon i barnets närhet eller hos en kvinna i slutet av graviditeten, rekommenderar Folkhälsomyndigheten provtagning, diagnostik och tidig antibiotikabehandling med spädbarnet i fokus.

Ökad uppmärksamhet

Kunskap och medvetenhet om kikhosta har minskat i takt med att sjukdomen blivit mer sällsynt, men det är viktig att föräldrar och sjukvårdspersonal är vaksamma eftersom sjukdomen fortfarande förekommer. Ett undervisningsmaterial som kan användas för att höja medvetenheten och kunskapsnivån har tagits fram.

Läs mer om rekommendationerna här.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida