SBU. Program för unga dåligt utvärderade

Inte en enda ordentlig utvärderande studie finns av det hundratal olika program som i Sverige används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn, visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Av 33 bedömda program som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn har endast sju ett begränsat vetenskapligt stöd i den internationella vetenskapliga litteraturen. www.sbu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida