Se även pappa

Nyblivna fäder till för tidigt födda barn som vårdas lång tid på barnintensivavdelning behöver bli sedda själva, inte bara som ett stöd till sin partner. Det visar barnsjuksköterskan Birgitta Lindbergs avhandling When the baby is premature: experiences of parenthood and getting support via videoconferencing.?

De efterlyste inte kurators- eller psykologkontakt, utan att få dricka en kopp kaffe och prata med en annan förälder eller den sjuksköterska som vårdade deras barn. En fördel med den långa vårdtiden på barnintensiven var att de hann lära känna sitt nyfödda barn på ett sätt de annars inte skulle ha hunnit.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida