lex maria-anmälan

Sex nyfödda smittade med resistent bakterie

Sex nyfödda smittade med resistent bakterie
För tidigt födda med omoget immunförsvar är extra känsliga för infektioner och resistenta bakterier kan försvåra eventuell behandling. Arkivbild: Getty Images.

Neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö har anmält att sex nyfödda barn smittats med antibiotikaresistenta E colibakterier.

19 augusti 2019

Det var i början av året som det upptäcktes att sex nyfödda barn som vårdades på neonatalavdelningen vid Sus i Malmö bar på de resistenta bakterierna. Bakterien hittades sedan även hos tre av mödrarna.

Trots ett intensivt smittspårningsarbete har smittvägarna inte kunnat fastställas, skriver Region Skåne som nu gör en lex Maria-anmälan av händelsen.

Barnen drabbades inte av någon infektion, men bakterien kan orsaka blodförgiftning, urinvägsinfektion, infektioner i nedre luftvägarna och ögoninfektion. För tidigt födda med omoget immunförsvar har högre risk att drabbas.

Skånes universitetssjukhus uppger att de vidtagit en rad vårdhygieniska åtgärder för att minska risken för att det ska hända igen. För tre år sedan drabbades neonatalavdelningen av ett liknande utbrott.

Läs också: Allvarlig smitta på neonatalen i Malmö

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida