Sitta rätt i skolan

Sitta rätt i skolan

Barn kan bli överviktiga och deprimerade av att röra sig för lite. De behöver aktivitet, men även bättre stolar, anser fysioterapeuten Ulrika Myhr.

Vad är faran med att barn i dag sitter mer än förr?
?— Jag tror att största faran med stillasittandet är att det leder till en större psykisk ohälsa. Vi vet att fysisk aktivitet är nästan som ett universalmedel mot psykisk ohälsa. I dag ökar den dramatiskt, framför allt hos unga flickor. Stillasittandet leder ibland till övervikt hos barnet och då leder det i sin tur till att lusten att vara fysiskt aktiv minskar och självkänslan sjunker. ?

Hur kan skolsköterskor få i gång mer aktivitet?
?— De har kunskaper som skolan saknar och behöver ta mer plats för att låta barnens kropp bli viktig i skolan. De mest positiva exempel jag har sett är när skolsköterskor har varit med och introducerat pulshöjande träning varje dag och dessutom testat barnens fysiska självkänsla. Det är ett fantastiskt instrument. Skolsköterskor kan stå upp för att barn behöver utrymme att röra sig på och förklara hur det påverkar skolresultat positivt. ?

Påverkar skolornas stolar barnens hälsa??
— Bord och stolar är en typisk miljöfaktor som påverkar hälsan. Långa och korta barn behöver olika höjd på stolar. Barn som har svårt att sitta stilla behöver bra stolar. ?

Har skolorna råd med stolar som går att reglera?
?— Absolut, en bra stol behöver inte vara en dyr stol. Det är alltid smart att ha en god miljö för barn. Dålig miljö leder till problem, vilket också kostar tid och pengar som man kan användas bättre.

Boken:

Sittande barn - trender, utmaningar och dynamiskt sittande
Ulrika Myhr
Studentlitteratur 2015

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida