Sjukvårdspersonal i Skåne får lära sig hur de ska göra om ett barn far illa

Sjukvårdspersonal i Skåne får lära sig hur de ska göra om ett barn far illa
Kerstin Bergmark på Region Skåne vill lära sjukvårdspersonal innebörden av skyldigheten att anmäla misstanke om att barn far illa.

Region Skåne vill att hälso- och sjukvårdens personal ska lära sig mer om sin anmälningsplikt när ett barn misstänks vara utsatt för misshandel eller annan vanvård. I morgon startar därför projektet Barn som far illa.

8 november 2011

All personal inom hälso- och sjukvården har en personlig skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn misshandlas eller på annat sätt utsätts för fara. Allt för få känner till den skyldigheten. För att ändra på det startar Region Skåne projektet Barn som far illa.

– Den främsta anledningen till att man ska anmäla är att samhället, eller socialtjänsten, ska kunna stötta utsatta barn, säger Kerstin Bergmark, sjuksköterska och en av två projektledare.

Få anmäler sin misstanke

Enligt Kerstin Bergmark är det i dag få som anmäler ”oro för barn”, trots att det är en skyldighet. Studier visar till exempel att personal på barnavårdscentraler endast anmäler fyra promille av barnen – vilket är mycket färre än det antal som verkligen far illa.

Själv har hon varit sjuksköterska i 30 år och arbetar nu på ett kunskapscentrum för barnhälsovård. Hon tror att en orsak till att för få tar sin anmälningsskyldighet på allvar är att personalen inte inser att ansvaret är personligt och gäller alla.

– Många tror att det är någon överordnads sak att göra anmälan, säger hon.

Vad händer med anmälan?

Att sjukvården ofta samverkar med föräldrar och ser dem som sina lierade tror hon också kan vara ett hinder. Liksom okunskapen om vad som händer när en anmälan har gjorts.

– Socialtjänsten har sin sekretess och inom sjukvården vet man därför inte vad som händer – eller om det händer något överhuvudtaget. Sjukvårdspersonal är dessutom okunnig om vad socialtjänsten har att erbjuda.

Tvångsomhändertagande av barn är väl känt, mindre känt är det frivilliga stöd i form av samtal eller avlastning som kan erbjudas familjer. Det marknadsför socialtjänsten dåligt, enligt Kerstin Bergmark.

Projektet inleds i morgon med en konferens som riktar sig till chefer och politiker. Det fortsätter sedan med kurser för olika målgrupper. Den 1 december riktar man sig till personal inom ambulans, röntgen och akutverksamhet. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida