Skolhälsovårdens tystnadsplikt luckras upp i nya skollagen

I går sa riksdagen ja till en ny skollag som innebär att skolsköterskors och skolläkares sekretess försvagas.

En nyhet i den nu beslutade lagen, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, är att skolsköterskor och skolläkare kan tvingas bryta sekretessen för barn i vissa sammanhang.

Enligt den lagstiftning som har gällt hittills krävs samtycke från eleven själv eller förälder för att uppgifter ska kunna lämnas ut. Men den passusen finns alltså inte med i den lag som träder i kraft den 1 augusti. Något som både Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen är kritiska mot.

Nuvarande lagstiftning fungerar bra

Lagstiftarens tanke med att lätta på sekretessen är att uppgifter om en elev ska kunna lämnas till elevstödjande verksamhet om det krävs för att eleven ska få nödvändigt stöd. Något som Susanne Lingefjärd Hedqvist, ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor, inte tycker är något problem med nuvarande lagstiftning. När Vårdfokus intervjuade henne tidigare i år sa hon att hennes erfarenhet är att det brukar gå bra att få samtycke från barnet eller föräldrarna när det behövs.

Hon oroade sig för att en uppluckring kan leda till att barnen inte längre kan lita på att skolsköterskan och skolläkaren har sekretess, och att barnen därmed förlorar förtroendet för skolhälsovården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida