Skolsköterska. Får fortsätta ge naturterapi

7 mars 2012

Ingen har skadats ellermissat vård genom att gå tillmottagningen, skriver Socialstyrelsen efter att ha granskat en halländsk skolsköterskas fritidsverksamhet som naturterapeut. Hon har erbjudit levnadsråd, samtal och massage, och skickat dem som sökt för sjukdom vidare till vården. Enligt Socialstyrelsen går det i ett fall som detta att göra avsteg från kraven att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida