Skolsköterskor gav elever fel vaccin

Skolsköterskor gav elever fel vaccin
Skolsköterskorna missade att kontrollera att de gav rätt vaccin. Arkivbild: Colourbox

När två årskurser skulle vaccineras samtidigt på en skola i Norrköping blev skolsköterskorna så stressade att de gav eleverna i årskurs 6 fel vaccin. Nu kritiseras elevhälsan i Norrköping av Socialstyrelsen.

Elevhälsan hade beslutat att vaccinera årskurs 4 och 6 samtidigt, trots att man i normala fall inte brukar vaccinera med två olika vaccin samma dag.

Det ledde till att eleverna i årskurs 6 fick fel vaccin. De skulle ha vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund, men fick istället vaccinet mot difteri, stelkramp och kikhosta som de redan hade fått i årskurs 4.

Misstaget upptäcktes när samtliga elever i årskurs 6 hade vaccinerats.

Lex Maria-anmälan

Elevhälsan gjorde en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen. Personalen uppgav att eleverna var otåliga att få sitt vaccin, vilket gjorde dem stressade. Dessutom jämförde inte skolsköterskorna vaccinet mot elevjournalerna.

Socialstyrelsen anser att det visar på bristande riskmedvetenhet att skolsköterskorna frångick rutinerna kring vaccineringen. Man pekar också på vikten av att läkemedelshantering sker i en lugn miljö där arbetsuppgifterna kan utföras på ett säkert sätt.

Eleverna har inte fått några men av den extra vaccindosen mer än obehaget att behöva ta en spruta till.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida