Skolsköterskor kommer inte åt journaler från konkursad privatskola

Skolsköterskor kommer inte åt journaler från konkursad privatskola
Skolsköterskorna i Halmstad kommer inte åt journalerna för de elever som tidigare gick på John Bauergymnasiet. Arkivbild: Mostphotos

Oklart vem som ska få hand om elevernas hälsojournaler när privat skola går i konkurs.

Frågan har blivit akut sedan det visat sig att skolsköterskorna i Halmstad inte kommer åt hälsojournalerna för de 270 elever som tidigare gick på John Bauer-gymnasiet.

Skolan konkursade och lades ner i somras och eleverna har börjat på nya skolor. Halmstad kommun fick tag i äldre pappersjournaler men inte de som använts de senaste fem-sex åren, skriver Hallandsposten.

Sveriges kommuner och landsting har rekommenderat att skoljournaler ska förvaras hos kommunen. I mitten av augusti fattade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, beslut om att konkursförvaltaren fick lämna över journalerna till regioner och landsting men inte till kommunen. Det skulle strida mot lagen.

Region Hallands journalsystem kan inte hantera de digitala hälsojournalerna och konkursförvaltaren anser inte att det ingår i uppdraget att skriva ut dem i pappersform.

Enligt den medicinskt ansvariga skolsköterskan, som gjort en lex Maria-anmälan till Ivo, innebär situationen stor risk för att elevhälsan missar elever som behöver hjälp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida