Skolsköterskor tvingas arbeta med dubbla journalsystem

Skolsköterskor tvingas arbeta med dubbla journalsystem
Sedan över ett år går det inte att skanna in de dokument som kommer till skolhälsovården i pappersform. Arkivbild: Colourbox

Skolsköterskorna i Kumla kommun har under ett års tid inte kunnat föra över fysiska dokument till sitt journalsystem. De tvingas därför till dubbel journalföring vilket försvårar överblicken. Läget är nu så besvärligt att de valt att anmäla det till Socialstyrelsen.

De fem skolsköterskorna inom Kumla kommuns grundskolor och gymnasieskola har under en längre tid haft problem med journalföringssystemet Asynja. Sedan mer än ett år går det inte att skanna in de dokument som kommer till skolhälsovården i pappersform: remissvar, hälsodeklarationer och medgivanden från föräldrar samt bedömningar från skolan.

It-avdelningen inom kommunen har av och till försökt få rätsida på problemet men det har hittills inte lyckats. Detta innebär att skolsköterskorna får dubbla system för journalföring, vilka med tiden kommit att bli omfattande och svåra att överblicka.

Eftersom det finns en uppenbar risk för felbedömningar och att uppföljningar uteblir har skolsköterskorna valt att anmäla händelsen till Socialstyrelsen som ett lex Maria-ärende.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida