Skolsköterskornas tystnadsplikt hotas i nytt lagförslag

Den sekretess som skolsköterskor och skolläkare har kommer att luckras upp om riksdagen säger ja till regeringens förslag till ny skollag.

Den 21 juni ska riksdagen besluta om en ny skollag. Den innebär att skolsköterskor och skolläkare kan tvingas bryta sekretessen för barn i vissa sammanhang. Något som oroar skolsköterskorna.

 – Om barnen inte kan lita på att skolsköterskan och skolläkaren har sekretess finns risken att de förlorar förtroendet för oss, säger Susanne Lingefjärd Hedqvist, ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor.

Enligt nu gällande lagstiftning krävs samtycke från eleven själv eller förälder för att lämna ut uppgifter. Men det tas alltså bort om förslaget går igenom.

I förslaget står att sekretessen inte hindrar att en uppgift om en elev lämnas till elevstödjande verksamhet om det krävs för att eleven ska få nödvändigt stöd.

Susanne Lingefjärd Hedqvist ser inget problem med nuvarande lagstiftning. Hennes erfarenhet är att det brukar gå bra att få samtycke från barnet eller föräldrarna, beroende på barnets ålder, när det behövs.

Riksföreningen för skolsköterskor har, liksom Svenska skolläkarföreningen, framfört sina synpunkter till regeringen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida