Socialstyrelsen gör tummen ner för elevhälsan i Vellinge

Vellinge kommun måste ge eleverna på Sundsgymnasiet bättre tillgång till skolhälsovård. Kravet kommer från Socialstyrelsen som granskat elevhälsan efter larm från kommunens skolsköterskor.

22 augusti 2011

900 elever skulle samsas om en skolsköterska två timmar i veckan på Sundsgymnasiet. Efter skolsköterskornas larm till Socialstyrelsen, om att de inte hann med alla elever och inte kunde sköta sitt jobb, ökade verksamhetschefen deras tid på skolan med sex timmar i veckan.

Fler elever

Men samtidigt ökade antalet elever. Jämfört med övriga skolor i landet har skolsköterskorna i Vellinge fortfarande mellan 500 och 600 fler elever per år att ta hand än vad som anses vara normalt.

Ej godkänt, är betyget från Socialstyrelsen som kräver att utbildningsnämnden i Vellinge utökar bemanningen på Sundsgymnasiet och slutar bryta mot hälso- och sjukvårdslagens krav på tillgänglighet och skollagens krav på att varje elev i gymnasiet ska erbjudas minst ett hälsobesök.

Osäker information

Hittills har eleverna fått erbjudande om hälsobesöket via skolans intranät. Det kräver att de själva uppmärksammar informationen och bokar tid.

Socialstyrelsen skriver i sitt utlåtande att detta försvårar för utsatta elever att få ta del av det lagstadgade besöket. Myndigheten kräver att ”en förändring av informationen bör ske så att den kommer alla elever, oavsett deras förmåga att söka och ta del av informationen via intranätet, till del”.

Krav på redovisning 

Senast den 21 oktober i år måste utbildningsnämnden i Vellinge redovisa för Socialstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits för att kommunen ska kunna leva upp till sitt uppdrag att erbjuda en fungerande elevhälsa för alla.

Här ingår också krav om ett förtydligande kring hur kommunen har tänkt att vaccinationsprogrammet ska fungera när det läggs ut på entreprenad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida