Flyktinghälsa

Stor psykisk ohälsa bland barn som flytt

Stor psykisk ohälsa bland barn som flytt
Barn har rätt att må bra och känna sig trygga. Arkivbild: Mostphotos

Sverige måste göra mer för att stärka den psykiska hälsan hos barn som flytt till Sverige, konstaterar Bris i en ny rapport.

En stor del av de barn som kommit till Sverige som flyktingar har upplevt traumatiska händelser och lider av posttraumatiskt stressyndrom. De kämpar med hemska upplevelser från hemlandet och flykten och känner samtidigt stor oro under asylprocessen, som för många blir en påfrestande osäker väntan.

Extra utsatta

Barn har oftast inte själva valt det land de flytt till, de förstår inte vad som händer omkring dem och kan inte överblicka konsekvenserna.

”Varför låter de oss komma hit om vi inte får stanna? Varför var alla så snälla och tog emot oss i början? Jag trodde att det här skulle bli mitt land”, säger en pojke som berättar sin historia i Bris rapport.

Barns rättigheter

– Forskningen pekar på vikten av ett väl fungerande mottagande, och här ser Bris att Sverige inte håller måttet idag. Rapporten visar också på skillnader för ensamkommande barn och barn i familj vad gäller möjlighet till stöd och omsorg som är viktiga att genomlysa. Jag hoppas att Bris rapport bidrar till ett Sverige som bättre verkar för alla barns rätt att må bra, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Enligt FN:s barnkonvention, artikel 24 och 12, ska asylsökande och nyanlända barn få hälso- och sjukvård, inklusive psykiatrisk vård, på samma villkor som andra barn som bor i Sverige. Att främja den psykiska hälsan bland barn och unga är också ett prioriterat mål enligt Agenda 2030, som Sverige gjort till sitt.

– Barn som flytt är extra utsatta. Därför är det så viktigt att vi synliggör deras rättigheter, säger Magnus Järeskog.

Behöver bli bättre

Bris listar flera slutsatser och rekommendationer i sin rapport. Bland annat ser man ett behov av ökade anslag till forskning och kunskapsspridning om förekomst, bemötande och behandling av psykisk ohälsa hos barn som flytt.

Enligt Bris är tillgången till stöd, vård och behandling varierande beroende på var i Sverige du befinner dig.

Bris efterfrågar också att primärvården och elevhälsan stärks, organisatoriskt, kompetens- och resursmässigt, för att verksamheterna ska bli bättre på att identifiera, direkt stötta och slussa vidare asylsökande och nyanlända barn till specialistvård, exempelvis inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida