Sveriges första barnskyddsteam har startat

Sveriges första barnskyddsteam har startat
Med ett barnskyddsteam ökar möjligheterna att snabbt identifiera och hjälpa barn som far illa. Foto: Colourbox.

Vården missar för många barn som far illa. Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm har startat landets första barnskyddsteam.

I många andra länder är så kallade child protection team, cpt, på varje barnsjukhus en självklarhet. På ett cpt arbetar specialister som handlägger fall där man misstänker att barn har försummats, misshandlats eller utsatts för sexuella övergrepp. I Sverige är så kallade barnskyddsteam något helt nytt.

– En ettåring som tidigare missades kan bli upptäckt, säger Björn Tingberg, specialistsjuksköterska i det nya barnskyddsteamet.

I uppbyggnadsfasen

Barnskyddsteamet Mio, som precis har fått sitt namn, på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, har startat men befinner sig fortfarande i uppbyggnadsfasen.

Teamet består av läkare, sjuksköterskor och socionom och ska fungera som konsulter i hela Stockholms läns landsting när det gäller barn som misstänks fara illa.

Det handlar bland annat om att ta emot konsultationsremisser kring handläggning och utredning av barn som omfattas av anmälningsplikten och bemanna de tre barnahusen i Storstockholm. Eventuellt kommer det också att finnas en rådgivningstelefon.

– Det är jättebra. Nu kommer det finnas bättre möjligheter för i alla fall det här sjukhuset att jobba strukturerat med att identifiera och utreda de här barnen med hjälp av specialister på konsultnivå, säger Björn Tingberg, specialistsjuksköterska i barnskyddsteamet.

Peppa vårdpersonal

Ett stort problem är att många barn inte upptäcks eftersom vårdpersonal inte vågar anmäla eller saknar kunskap. Björn Tingberg hoppas att barnskyddsteamet både ska öka antalet anmälningar och göra dem säkrare.

– Det finns forskning från USA som visar att träffsäkerheten i anmälningarna ökar, säger han.

Bygger vidare på Mio-gruppen

Teamet bygger vidare på det arbete som Mio–gruppen startade på Karolinska universitetssjukhuset 2004. Skillnaden är att Mio–gruppen är ett nätverk, nu formaliseras det och det tillsätts ordinarie tjänster.

Mio-gruppen kommer förmodligen att leva kvar parallellt.

– Man kan säga att vi går från gräsrotsnivå till professionalisering, säger Björn Tingberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida