Sveriges första barnskyddsteam startar

I flera andra länder är det en självklarhet. I Sverige finns ännu inte ett enda. Astrid Lindgrens barnsjukhus ska starta Sveriges första child protection team för barn som far illa.

4 september 2009

USA, Kanada och England har sedan länge så kallade child protection team, CPT, på barnsjukhusen. CPT är regionala kompetenscentrum som kopplas in varje gång ett barn misstänks fara illa genom exempelvis fysisk misshandel, grov omsorgssvikt eller sexuella övergrepp.

CPT samordnar olika myndigheters arbete och fungerar som referensgrupp inom vården. De sysslar också med kunskapsinsamling och utbildning.

Sveriges första barnskyddsteam

I Sverige finns bara en liknande motsvarighet i form av Mio–gruppen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, ett tvärvetenskapligt nätverk kring barn som far illa. Mio–gruppen har länge arbetat för att regionala CPT ska införas över hela Sverige och nu är det första på gång på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Björn Tingberg, samordnare på Mio–gruppen, är glad över planerna.
– Barnskyddsteamet, som vi kallar det, ska arbeta mer aktivt på sjukhuset för att både identifiera och utreda misstänkta fall. Forskning visar att CPT faktiskt även bidrar till att stoppa fall som inte är något att gå vidare med, säger han.

Ett oerhört svårt problem

I våras tillsatte Barbro Fridén, chef för barndivisionen på Astrid Lindgrens barnsjukhus, en utredning om att skapa Sveriges första CPT. Utredningen ska vara klar i oktober och hon hyser gott mod om att barnskyddsteamet ska bli verklighet.

– Barn som far illa är ett oerhört svårt problem som väcker mycket känslor inom vårdpersonalen. Hälso– och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting stödjer oss och min förhoppning är att vi ska starta så fort som möjligt, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida