Traumabehandling

Monika Holm (red)Barn och unga i sorg och trauma. Om stödgrupper efter flodvågen. 160 sidorGothia i samarbete med Bris 2007www.gothiaforlag.seisbn 91-7205-532-2

5 oktober 2007

Boken kom till efter tsunamikatastrofen 2004. Bris insåg att barn och ungdomar som drabbats hade stort behov av att träffa andra drabbade i egen ålder för att bearbeta sina upplevelser och sin sorg. Bris bildade grupper ledda av en anställd med stor erfarenhet av att samtala med barn och ungdomar i kris, samt en handplockad extern ledare med stor erfarenhet av att leda pedagogiska grupper. Det är dokumentationen från arbetet i dessa grupper som presenteras i boken, både ledarnas dokumentation och barnens egna berättelser i ord och bild.
Bris vill med denna bok ge hjälp på både grupp- och individnivå till dem som arbetar med barn och ungdomar med liknande erfarenheter, samt öka förståelse för de drabbades sorg och trauma.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida