Ung & arbetslös – en ohälsosam mix

4 december 2009

Psykologen Ieva Reines forskning visar ett starkare samband mellan långtidsarbetslöshet, psykiska symtom och rökning bland unga, 18 till 21 år, än bland vuxna arbetslösa. Tidigare forskning har visat motsatsen. ?

Avhandlingen: Från ung till vuxen: en genusteoretisk analys av arbetslöshetens folkhälsokonsekvenser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida