Unga ointresserade av facket

Unga ointresserade av facket
Intresset för facket är lågt bland dagens ungdomar. Illustration: Colourbox

De ungas osäkerhet inför ett kommande arbetsliv påverkar deras inställning till facket. En undersökning visar att bara 20 procent av ungdomar mellan 15 och 16 år kan tänka sig att gå med i ett fackförbund.

Unga i storstäder med akademisk bakgrund är mer intresserade av att gå med i facket än ungdomar på landsbygd utan akademisk bakgrund.

Det visar en undersökning från Ungdomsbarometern som TCO-tidningen skriver om i dag.

11 000 personer mellan 15 och 24 år har fått svara på frågor om sin inställning till facket. Resultatet visar att de äldsta i gruppen är mer positiva än de yngsta.

60 procent av dem mellan 23 och 24 år kan tänka sig att gå med i facket, medan bara 20 procent bland dem som är mellan 15 och 16 år kan tänka sig det.

Stor okunskap

På Ungdomsbarometern är de försiktiga med att dra slutsatser om trender utifrån ungdomarnas svar, men Anders Hallgren på undersökningsinstitutet konstaterar att okunskapen om facket är stor.

– De ungas stress inför framtidsvalen har ökat och gapet mellan skola och arbetsliv har blivit större. Det berör även facket, eftersom det är en del av arbetslivet. Men här finns mer att undersöka och det kommer vi att göra framöver, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida