Unga ovetande om vaccin mot livmoderhalscancer

Unga ovetande om vaccin mot livmoderhalscancer
Julia Mjörnstedt anser att skolorna måste bli bättre på att informera ungdomar om preventiva åtgärder mot cancer.

Bara en procent av gymnasieleverna känner till att man numera kan vaccinera sig mot livmoderhalscancer. Och hälften av ungdomarna tror att blodcancer smittar, visar en undersökning som gjorts av organisationen Ung cancer.

22 augusti 2012

Under våren har Ung cancer i samarbete med Cancerfonden och Regionalt cancercentrum väst genomfört en enkätundersökning bland gymnasieelever för att få reda på vilka kunskaper unga har om cancer. Totalt samlades 945 enkätsvar från 13 gymnasieskolor in, 259 pojkar och 676 flickor.

Svaren visar på stora kunskapsluckor om cancer bland ungdomarna. På frågan om blodcancer kan smitta via öppna sår svarar hela 46 procent av eleverna att detta är möjligt.

Och trots allt som skrivits i medierna om HPV-vaccinering under de senaste åren känner endast en procent av de unga till att man numera kan vaccinera sig mot livmoderhalscancer (HPV-vaccin).

– Det verkar inte spela någon roll hur mycket man skriver om saker i de vanliga medierna. Det är kanske inte där de unga får sin information. De får den via sina föräldrar, skolan, bloggar, Facebook och andra kanaler, säger Julia Mjörnstedt som är generalsekreterare för Ung cancer.

Hon anser att information om preventiva åtgärder bättre måste föras ut via skolan.

– Jag menar inte att man ska ha ett ämne som heter cancer, men det borde tas upp i flera ämnen i skolan. Det är där man når dem eftersom det är där alla unga måste vara.

Men det här måste ju vara en viktig uppgift för skolsköterskan att informera om?

– Det är mycket möjligt. Men när vi pratade med Nätverket mot gynekologisk cancer berättade de att de har skickat ut information till alla skolsköterskor i landet. Det har uppenbarligen inte nått fram, säger Julia Mjörnstedt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida