Unga smärtpatienter får egen enhet i Skåne

Region Skåne har avsatt tio miljoner kronor för skapandet av en särskild verksamhet för barn- och ungdomar med långvarig icke malign smärta.

Beslutet togs vid hälso- och sjukvårdnämndens senaste sammanträde i måndags.

– Detta är en del av vårt mer övergripande arbete kring utsatta barn och ungdomars hälsa, säger Gilbert Tribo (F), ordförande i närsjukvårdsberedningen i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Unga smärtpatienter finns inom alla regionens verksamheter men också inom skolhälsovården.

Den regionövergripande verksamheten ska bidra till att sprida erfarenhet till alla berörda verksamheter inom regionen men den ska även utveckla olika samverkansformer mellan till exempel närsjukvården och barnhälsovården.

– Det finns idag begränsade möjligheter att remittera patienten till en specialist och detta är väldigt viktigt eftersom att barns smärta följer med upp även i vuxen ålder. Gör vi inte detta leder det i förlängningen till lägre livskvalitet för de berörda barnen, säger Gilbert Tribo.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida