Utebliven hälsoundersökning får inte hindra barn från att gå i skolan

Utebliven hälsoundersökning får inte hindra barn från att gå i skolan
Dorotea kommuns krav på att utomnordiska barn ska hälsoundersökas innan de får börja skolan är olagligt. Arkivbild: Colourbox

Att hindra utomnordiska barn från att börja skolan för att de inte har gjort en hälsoundersökning strider mot lagen. Det konstaterar Skolinspektionen efter en anmälan mot Dorotea kommun.

I sitt beslut konstaterar Skolinspektionen att alla barn har rätt till utbildning, och att detta inte kan villkoras med krav på hälsoundersökning.

Dorotea kommuns policy vid skolplacering av nyinflyttade barn från utomnordiskt land togs i december förra året. Det gjordes sedan man upptäckt barn med Hepatit B-smitta.

Klasskamraternas föräldrar reagerade med stor upprördhet och oro då informerades. Efter ett föräldramöte där en läkare och en sjuksköterska från smittskyddsenheten på Norrlands universitetssjukhus gav information massvaccinerades barnen i kommunen.

I den policy som kommunen därefter beslutade om står det bland annat att nyinflyttade barn från utomnordiskt land innan de placeras i en skolklass ska vara hälsoundersökta och att deras provsvar ska vara granskade.

I en utredning som Skolverket gjort tillstår kommunen att policyn är felaktigt formulerad. Kommunen har förklarat att den ska arbetas om under hösten, men man ville först avvakta Skolinspektionens beslut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida