Vården för barn med psykisk ohälsa får skarp kritik

Vården för barn med psykisk ohälsa får skarp kritik
Socialstyrelsen ser allvarligt på att vården för barn och ungdomar med psykisk ohälsa fungerar så dåligt. Arkivbild: Colourbox

Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot kommuner och landsting för att de inte klarar av att ge barn och ungdomar med psykisk ohälsa snabb och rätt vård. Förebyggande och tidiga insatser saknas på många håll.

7 december 2010

Socialstyrelsen har tidigare konstaterat en rad problem och brister inom den vård som ska finnas för barn och unga med psykisk ohälsa och sjukdom. Detta är en grupp som mår allt sämre.

– Vi ser fler utåtagerande pojkar och självskadande flickor. De psykiska problemen bland barn i asyl- och migrationssituationer ökar, säger enhetschef Birgitta Hagström.

Den tendensen var en av de viktigaste anledningarna till att Socialstyrelsen genomförde en omfattande tillsyn av hela den vårdkedja som har ansvar för vården av barn- och unga. Vårdcentraler, BVC, skolhälsovård samt barn- och ungdomspsykiatrin har inspekterats.

Inspektionerna visar sig att det på många håll är oklart vem som har ansvar för de tidiga insatserna. Orsaken är att kommuner och landsting inte har gett något uppdrag, eller otydliga uppdrag, till verksamheterna. Det skapar oklarhet kring vem som har ansvaret, vilket resulterar i att ingen tar ansvar.

Problem som lyfts fram är att det saknas samverkan, att det är brist på tid och personal och att behovet av hjälp upplevs vara omättligt.

Skolhälsovården säger också att de har problem i kontakten med barn- och ungdomspsykiatrin. Det handlar framför allt om långa väntetider, men också om att det ibland krävs att barnet själv ska söka hjälp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida