Vårdförbundet välkomnar den friande domen

Vårdförbundet välkomnar den friande domen
Sinevas tankar går i dag främst till den friade barnläkaren och till de anhöriga. När domen nu äntligen har fallit, efter tre års utredande, hoppas hon att läkaren och de anhöriga inte lämnas ensamma utan får stöd att orka gå vidare – och kanske efterhand försonas med varandra.

Vårdförbundet välkomnar dagens friande dom av den dråpanklagade läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. En fällande dom hade kunnat underminera den nya patientsäkerhetslagstiftning som främst syftar till att rätta till systemfel och inte leta efter syndabockar.

21 oktober 2011

– Hade läkaren fällts är jag helt övertygad om att polisanmälningarna skulle ha ökat mot vårdanställda och att vi hade fått se fler civilrättsliga mål av den här typen. Med den här domen blir det tydligt att det är den nya patientsäkerhetslagstiftningen som gäller och att det är Socialstyrelsen som har ansvaret för patientsäkerheten, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i en kommentar till domen.

En annan utgång i rättegången tror hon hade kunnat leda till en osäkerhet bland vårdpersonalen och Vårdförbundets medlemsgrupper. En osäkerhet om vad som händer vid ett eventuellt misstag i vården – kommer det att utredas av Socialstyrelsen som har all den expertis som behövs för att göra adekvata händelseanalyser och leta efter komplexa samband eller av en domstol vars huvudsakliga uppgift är att fria eller fälla?

”Involvera de anhöriga”

– I patientsäkerhetslagen poängteras hur viktigt bemötandet av patienter och anhöriga är och att de ska involveras i vården. Hur viktigt det verkligen är att vara tydliga med vad vi gör på jobbet tycker jag att den här rättegången visar.

–När det blir fel och man börjar ta reda på vad som verkligen hänt så ser man ofta att någonstans i händelseförloppet har man missat att informera patienten eller anhöriga om olika risker, varför man gör olika saker och vilka möjligheterna är för patienten, i det här fallet en liten flicka, att överleva, säger Sineva Ribeiro.

Dokumentationen brast

En barnsjuksköterska vittnade under rättegången om hur enormt vanligt det är att läkemedel som ges till barn i akuta situationer aldrig förs in i journalen. Under rättegången kom det fram att flickan vid flera tillfällen hade fått narkosläkemedlet tiopental utan att det hade dokumenterats, vilket i hög grad påverkade utgången av domen.
 
– Det visar på en vårdmiljö som inte är sund, varken för patienternas säkerhet eller för personalens, sett utifrån att de har en legitimation. Organisationsstrukturerna i vården behöver ses över så att de främjar patientsäkerheten. Vården måste organiseras så att alla kan och hinner göra det jobb de har kunskap för. I stort sett alla yrkesgrupper i vården vittnar om hur strukturerna i vården försvårar för våra medlemmar att göra jobbet fullt ut, säger Sineva Ribeiro.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida