barn och unga

Vill stärka skyddsnätet kring barnen

Elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste samarbeta bättre kring barns fysiska och psykiska hälsa, anser regeringen och startar ett treårigt utvecklingsarbete.

För att barn som behöver stöd och insatser ska få hjälp behövs ofta samarbete mellan både skola, sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen och Skolverket har i dag fått regeringens uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete med syfte att förbättra samverkan.

Otydlig ansvarsfördelning och att flera personer från olika områden är inblandade kan fördröja och försvåra barns och ungdomars möjligheter att få hjälp, anser regeringen. Inspektionen för vård och omsorg har också pekat på brister i samverkan mellan till exempel elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin.

– Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat. För att vända utvecklingen krävs ett brett förebyggande arbete och bättre samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra viktiga aktörer i barn och ungas närhet. Det här uppdraget är en viktig del i det arbetet, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida