utredda fall

Allvarliga brister i strokevård på grund av sjuksköterskebrist

En patient som vårdades på strokeavdelningen vid Mälarsjukhuset fick för lite andningsträning och gick ner kraftigt i vikt till följd av för lite mat och dryck. Sjukhuset förklarar det med sjuksköterskebrist.

Patientens behov har inte tillgodosetts, konstaterar Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som har utrett ärendet efter en anmälan från patientens dotter.

Patienten kom till strokeavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna sommaren 2016 efter en svår hjärnblödning efter att tidigare ha vårdats i Uppsala och på IVA i Västerås. Då var hon relativt pigg och hade fått hjälp att få i sig mat och dryck.

Minskade andningsträningen

Men efter några dagar märkte de anhöriga att patienten blev svagare, var trött och inte orkade prata. Ivo:s utredning visar att överläkaren hade minskat frekvensen av andningsträningen, som från början skulle ske två till fyra gånger per timme, till en gång i timmen på grund av personalbrist.

Så får det inte gå till, anser Ivo och skriver i sitt beslut att andningsträning ska utgå från det medicinska behovet och inte från personalsituationen.

Dietistens dokumentation visar att patienten gick ned 6,4 kilo på 18 dagar. Men det finns ingen dokumentation kring patientens närings- och vätskeintag och det otillräckliga intaget har inte rapporterats till läkare vid rond.

Den ansvariga läkaren har i sitt yttrande till Ivo sagt att bristen på sjuksköterskor ligger bakom den bristande nutritionen och andningsträningen.

För få sjuksköterskor

Strokeavdelningen var sammanslagen med njuravdelningen på grund av sjuksköterskebrist. Det innebar att personalen hade mycket olika uppgifter från dag till dag. Den bristande kontinuiteten gjorde att personalen inte var insatta i vården. Dessutom hade sjuksköterskorna ansvar för betydligt fler patienter än vad som rekommenderas, sägs det i förklaringen.

Enligt verksamhetschefen är situationen bättre idag eftersom avdelningarna nu är separerade. Man har också genomfört internutbildning för strokerehabilitering.

Patienten har, enligt dotterns brev till Ivo, blivit bättre sedan hon fått hjälp på en annan specialistklinik.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-2143/2017-12

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida